Sectorrapportage primair onderwijs 2023

Het verhaal achter de cijfers

Hoe is het gesteld met de vaardigheden van leerlingen? Wat is de verhouding tussen vaste en tijdelijke contracten in het primair onderwijs? Bij het beantwoorden van deze vragen kun je niet om data heen. Data helpen om knelpunten en successen uit te lichten maar staan nooit op zichzelf: achter data schuilt altijd een verhaal. In deze Sectorrapportage vertellen we ons verhaal en geven wij antwoord op bovenstaande vragen en meer, onderbouwd met feiten en cijfers.   

We laten zien waar het primair onderwijs voor staat en waar we trots op zijn. Wat we ondernemen om het onderwijs te verbeteren én waar nog extra acties nodig zijn. Ook vertellen we welke oplossingsrichtingen er zijn voor bijvoorbeeld het behouden en aantrekken van personeel, of de ontwikkelingen die we zien rondom de doorstroomtoets.    

Onze sector staat nooit stil. Leraren, schoolleiders, bestuurders en andere onderwijsprofessionals zetten zich dagelijks onverminderd in voor goed onderwijs. Daar ben ik trots op. Ik nodig je uit om deze Sectorrapportage te lezen én hier met elkaar over in gesprek te gaan. 

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad 

Hogere ambities nodig om leerlingen op streefniveaus te krijgen 

Grafiek:1f wordt redelijk behaald op het bo.SBO blijft achter. 2f en 1s blijft ook achter in het bo vooral bij rekenen
Selectieleeftijden in europa

Pleidooi voor verhoging van de selectieleeftijd in het onderwijs 

Vaste contracten zorgen voor binding en vertrouwen

Tendens naar meer grote schoolorganisaties 

Samenwerken voor een goede start en gelijke kansen

Goede huisvesting als fundament voor kwaliteit 

Stabiele bekostiging verkiezen boven doelfinanciering