Lees in de sectorrapportage 2022 over
Het verhaal achter de cijfers van het primair onderwijs
Logo
Introductie

Voorwoord Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad

Lees de sectorrapportage

Logo
Onderwijs

Niet alles is meetbaar

Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs. Daarom werken schoolbestuurders, schoolleiders en leraren elke dag samen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Dat begint bij de meetbare basis: taal en rekenen. Maar onderwijskwaliteit gaat óók over welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap, en die zijn niet in alle opzichten (goed) meetbaar.

 

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Kansengelijkheid

Latere selectie betekent meer gelijke kansen

In Nederland kiezen leerlingen op twaalfjarige leeftijd een school voor voortgezet onderwijs. Dat is erg vroeg. Wanneer de selectie later zou plaatsvinden, krijgen leerlingen meer gelijke kansen. Omdat bij de instroom in het basisonderwijs al sprake is van ongelijke kansen, moeten we daarnaast inzetten op voorschoolse educatie en de ‘rijke schooldag’.

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Financiën

De bekostiging van het onderwijs

In het publiek bekostigde onderwijs is de overheid de belangrijkste financier van scholen. Scholen zorgen ervoor dat zij het beschikbare geld zo effectief mogelijk inzetten voor goed onderwijs. Maar waar besteden schoolbesturen en samenwerkingsverbanden het geld nu precies aan?

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Personeel

Groot tekort aan leraren bedreigt de kwaliteit van ons onderwijs

Het tekort aan goede leraren en schoolleiders is funest voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom moeten we in leraren en schoolleiders investeren: in hun opleiding, begeleiding en professionele ontwikkeling.

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Huisvesting

Modern onderwijs stelt meer eisen aan schoolgebouwen

Veel schoolgebouwen in Nederland zijn verouderd. Bovendien zijn zij voornamelijk geschikt voor klassikaal onderwijs. Om in te kunnen spelen op nieuwe onderwijsconcepten, passend onderwijs en groei of daling van leerlingenaantallen moeten de meeste schoolgebouwen flexibeler ingezet kunnen worden.

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Digitalisering

Aandacht voor cyberveiligheid en privacy neemt toe

Met ICT kunnen scholen hun onderwijs verrijken. Maar de inzet van digitale leermiddelen heeft ook een keerzijde: de privacy van kinderen en leraren kan onder druk kan komen te staan.

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Sector in cijfers

Hoeveel scholen, vestigingen en besturen zijn er eigenlijk?

Lees meer Onze oplossingen