De cijfers van 2023 zijn nog niet beschikbaar.

Ga naar sectorrapportage 2022 voor de laatst beschikbare cijfers.