Twee oplossingen

De PO-Raad ziet twee structurele oplossingen voor onderadvisering:
1

Kansrijker stelsel

De PO-Raad roept samen met de VO-raad op tot een kansrijker stelsel met latere selectie en doorlopende leerlijnen van 0 tot 18 jaar. Ook brede brugklassen en een flexibele onderbouw in het voortgezet onderwijs zijn daarvan onderdeel.

2

Professionalisering van het adviesproces

In aanloop naar een kansrijker stelsel kan het adviesproces in groep 8 professioneler worden aangepakt. De Handreiking schooladvisering van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) ondersteunt scholen bij de advisering in groep 8. Het gebruik van de handreiking zorgt voor minder adviezen op basis van aannames en meer op basis van data.