;

De PO-Raad ziet drie structurele oplossingen voor kansenongelijkheid:

Deel deze pagina

Social media

1.

Kansrijker stelsel

De PO-Raad roept samen met de VO-raad op tot een kansrijker stelsel met latere selectie en doorlopende leerlijnen van nul tot achttien jaar (inclusief voor- en vroegschoolse educatie). De funderende fase loopt tot het moment dat een leerling vijftien jaar oud is. Leerlingen kunnen vervolgens kiezen voor een beroepsgerichte of academische stroom.

Brede brugklassen en een flexibele onderbouw in het voortgezet onderwijs dragen bij aan kansengelijkheid in aanloop naar een kansrijker stelsel, maar zijn slechts tijdelijke oplossingen. Een stelsel is tevens kansrijk wanneer kinderopvang publiek toegankelijk is voor alle kinderen.

 

Lees meer over een kansrijker stelsel in een visueel overzicht dat de PO-Raad en de VO-raad hierover maakten.

Kansrijk onderwijsstelsel
2.

Kansrijk adviseren

Toen de eindtoets in het basisonderwijs in 2020 niet werd afgenomen, kregen basisscholen het advies om kansrijk te adviseren. Doordat leraren niet altijd goed zicht hadden op de ontwikkeling van leerlingen, werd opgeroepen om hun het voordeel van de twijfel te geven.

Ook na 2021 bleef de PO-Raad voorstander van kansrijk adviseren, omdat blijkt dat dit vaak in het voordeel van leerlingen uitvalt. Ondanks het feit dat kansrijk adviseren een tijdelijke oplossing is, zorgt het ervoor dat meer leerlingen uiteindelijk op een passend niveau terechtkomen.

 

Meer weten over de overgang van po naar vo en de effecten van kansrijk adviseren?

onderwijskennis.nl

 

3.

Gezonde school en rijke schooldag

Een gezonde school bevordert het welbevinden van leerlingen. Dat kan een kantine zijn met gezonde voedselkeuzes, veel mogelijkheden voor bewegen en sport, maar ook lessen in mediawijsheid.
Op een rijke schooldag worden buitenschoolse opvang, sport, kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur zoveel mogelijk onder één (school)dak bij elkaar gebracht. Een rijke schooldag biedt kinderen die het het hardst nodig hebben zo de kans om meer in en buiten school te doen, zich te ontwikkelen en te ontdekken wat ze leuk vinden.